Tvorba plánu údržby

Tvorba plánu údržby strojového parku pomocí vlastního SW

Rozsah služby:

 • zmapování podniku – zejména umístění a technické parametry strojů
 • vytvoření servisních plánů
 • zavedení systému údržby
 • zavedení systému pravidelné diagnostiky olejových náplní a obráběcích kapalin
 • dodávky olejů, obráběcích kapalin, speciálních maziv, filtrů apod. na základě plánované nebo aktuální potřeby
 • konsignační sklad
 • výměny olejů a filtrů, mazání strojů
 • čištění obráběcích strojů, filtrace obráběcích kapalin, odstraňování oleje z emulzí
 • filtrace olejů, odstraňování vody z oleje, elektrostatické čištění olejů Kleentek
 • vedení dokumentace podle platných standardů pro potřeby kontroly a audity

Software:

 • evidenci a plánování údržby strojů
 • sledování provozu strojů
 • evidenci a analýzu vzorků
 • dokladování dodržování technických, provozních i právních norem, které souvisí s provozem strojů např. pro účely auditů
 • kontrolu prováděných činností
 • generování podkladů pro rozhodovací procesy, jako je alokace a optimalizace zdrojů (pracovníci, materiál, sklady, stroje), provozní a ekonomická rozhodnutí

Provádíme údržbu strojů nejčastěji formou outsourcingu přímo u zákazníka.

Máte zájem?