Total Fluid Management (TFM)

Co je to TFM?

TFM řešení na míru, je služba která představuje v oblasti procesních kapalin, olejů a veškerých maziv komplexní řešení přímo na místě u zákazníka. V praxi to znamená, převzetí celé správy olejového hospodářství včetně obráběcích kapalin a jiných technologických kapalin externí firmou. Jejím úkolem je po převzetí zajistit komplexně službu přes objednávky, dodávky, plnění do strojů, evidenci všech příjmů a výdejů. Výsledkem těchto činností je vyšší efektivita při používání maziv a celkové snížení nákladů na mazání, opravy a údržbu strojů a zařízení. Výhodou je fakturace jedenkrát měsíčně za provedené služby a spotřebované produkty v daném období.

Máte zájem?